เครื่องช๊อตไฟฟ้า ป้องกันตัวดีจริงหรือ

Written by admin. Posted in วัตถุสไตล์, ใหม่

Tagged: , , , ,

เครื่องชีอตไฟฟ้า-4

Published on March 05, 2014 with No Comments

เครื่องช๊อตไฟฟ้า  ป้องกันตัวดีจริงหรือ

เครื่อง ช๊อตไฟฟ้า ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่เริ่มบุกทำตลาด อย่างเงียบๆ แต่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเข้าสู่ตลาดใน ระยะที่ผ่านมา ซึ่งเครื่องช๊อตไฟฟ้า นั้นจัดเป็นอาวุธ ที่มีราคาพอเอื้อมถึงและซื้อหาง่ายสะดวกกว่าปืน

ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายและอันตรายหลายรูปแบบ

เครื่องช๊อตไฟฟ้า
แต่ทว่า ยังมีผู้คนมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาวุธชนิดนี้อยู่พอสมควร

เครื่อง ช๊อตไฟฟ้า ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นั้นมีอยู่หลากหลายประเภทและหลากหลายประสิทธิภาพ มีทั้งแบบใช้งานในลักษณะยิง และมีทั้งแบบใช้งานในลักษณะประชิด จี้สัมผัสกับร่างกาย

เครื่องช๊อตไฟฟ้า -2

เครื่องช๊อตไฟฟ้า ถูกวาดภาพไว้อย่างวิเศษ !

มี ผู้คนมากมายที่เข้าใจว่าเครื่องช๊อตไฟฟ้า  นั้นใช้ง่ายพอช๊อตเมื่อใด เมื่อนั้นเป้าหมายจะหมดแรงแน่นิ่ง เป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเด็ดขาด

แต่ แท้จริงแล้ว คุณควรทราบว่า เครื่องช๊อตไฟฟ้า มากมายหลายเกรดที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยเฉพาะกระบองไฟฟ้าที่ มีจำหน่ายตามแผงร้านค้าหรือเวปไซต์หลายๆแห่งนั้น ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะหยุด ฝ่ายตรงข้ามได้ถึงขนาดนั้น

เครื่องช๊อตไฟฟ้า-3

และ ต่อให้เป็นเครื่องช๊อตไฟฟ้า ยี่ห้อมารตฐาน เกรดดีราคาสูง นั่นก็ยังมิใช่สิ่งที่ใช้ง่ายพอที่จะหยุดเป้าหมายได้อย่างชะงักงัน จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนในการใช้งาน และมีทักษะรู้จังหวะที่จะใช้งาน

และ เครื่องช๊อตไฟฟ้า อีกหลายรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง พอนั้น ก็ยังจำเป็นที่จะต้อง จี้ให้ถูกจุดสำคัญและจี้ในลักษณะแช่ไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

ดัง นั้นเครื่องช๊อตไฟฟ้า  นอกจากจะเป็นอาวุธควบคุมตามกฏหมายแล้ว เครื่องช๊อตไฟฟ้า ยังอาจสร้างอันตรายให้ผู้ใช้อีกด้วย หากผู้ใช้ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีความย่ามใจในการใช้งาน
ซึ่งนอกจากจะใช้งานอาวุธไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจถูกโจมตีกลับด้วยความรุนแรงหรืออาจถูกแย่งอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายตนเองอีกด้วย

เครื่องชีอตไฟฟ้า-4

อีก ทั้งการใช้งานยังต้องมีความคำนึงอย่างสูงด้วย หากนำไปใช้ในการวิวาทหรือไปใช้ ในการก่อเหตุ หรือนำไปทดลองเล่น  เจ้าเครื่องช๊อตไฟฟ้านี้สามารถส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับผู้ที่มีโรค ประจำตัว ในโรคต่างๆที่เปราะบองต่อกระแสไฟฟ้าได้

ดังนั้นมันจึงจัดเป็นอาวุธที่ค่อนข้างล่อแหลมและอันตรายในระดับนึงที่ผู้ใช้ต้องศึกษาเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ

About admin

Browse Archived Articles by

No Comments

There are currently no comments on เครื่องช๊อตไฟฟ้า ป้องกันตัวดีจริงหรือ. Perhaps you would like to add one of your own?

Leave a Comment