Articles Tagged “เครื่องช๊อตไฟฟ้า ข้อดีข้อเสีย”

  • เครื่องชีอตไฟฟ้า-4

    เครื่องช๊อตไฟฟ้า ป้องกันตัวดีจริงหรือ

    เครื่องช๊อตไฟฟ้า  ป้องกันตัวดีจริงหรือ เครื่อง ช๊อตไฟฟ้า ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่เริ่มบุกทำตลาด อย่างเงียบๆ แต่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเข้าสู่ตลาดใน ระยะที่ผ่านมา ซึ่งเครื่องช๊อตไฟฟ้า นั้นจัดเป็นอาวุธ ที่มีราคาพอเอื้อมถึงและซื้อหาง่ายสะดวกกว่าปืน ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายและอันตรายหลายรูปแบบ แต่ทว่า ยังมีผู้คนมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาวุธชนิดนี้อยู่พอสมควร เครื่อง ช๊อตไฟฟ้า ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นั้นมีอยู่หลากหลายประเภทและหลากหลายประสิทธิภาพ มีทั้งแบบใช้งานในลักษณะยิง และมีทั้งแบบใช้งานในลักษณะประชิด จี้สัมผัสกับร่างกาย เครื่องช๊อตไฟฟ้า ถูกวาดภาพไว้อย่างวิเศษ ! มี ผู้คนมากมายที่เข้าใจว่าเครื่องช๊อตไฟฟ้า  นั้นใช้ง่ายพอช๊อตเมื่อใด เมื่อนั้นเป้าหมายจะหมดแรงแน่นิ่ง เป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเด็ดขาด แต่ แท้จริงแล้ว คุณควรทราบว่า เครื่องช๊อตไฟฟ้า มากมายหลายเกรดที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยเฉพาะกระบองไฟฟ้าที่ มีจำหน่ายตามแผงร้านค้าหรือเวปไซต์หลายๆแห่งนั้น…